Založ si blog

Časy, keď som bol podpredsedom SDSS. . .

Pri jednej komunikácii na sociálnej sieti mi jeden diskutér pripomenul, že som sa kedysi angažoval za istú stranu. Tak som mu pripomenul, že to bola Sociálnodemokratická strana Slovenska, do ktorej som po dvoch rokoch pozorovania (1990 – 1992) vstúpil v marci 1992 po oznámení Alexandra Dubčeka vstúpiť do tejto strany.

Časy ubehli, a niečo som tej strane venoval. Prešiel som viacerými funkciami.

Činnosť v SDSS:

 • od 1990 – symaptizant SDSS
 • marec 1992 – člen SDSS po vstupe A. Dubčeka do SDSS
 • 1997 – 2001 – predseda Mestskej organizácie SDSS v Ilave
 • 1997 – 1999 – predseda Okresného výboru SDSS v Ilave
 • 1998 – 2000 – predseda Krajského výboru SDSS v Trenčíne
 • 2001 – 2004 – predseda Okresného výboru SDSS v Senci (zmena trvalého pobytu)
 • 1.12. 2001 – kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja VÚC – 6. miesto zo 14 kandidátov
 • január 2002 – tlačový tajomník SDSS
 • marec 2002 – hovorca SDSS
 • apríl 2002 – marec 2003 – podpredseda SDSS pre mediálnu politiku a európsku integráciu
 • 1998 – 2004 – člen Predsedníctva ÚR SDSS

 

Tak som si povedal, že z archívu vylovím vyhlásenia, ktoré som so po konzultácii s vedením a členmi strany v roku 2002 ako podpredseda v mene celej strany medializoval.

 

Stanovisko SDSS k neschváleniu Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia

SDSS upozoňuje na roztváranie sociálnych nožníc

Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) žiada vládu Slovenskej republiky o opätovné prerokovanie a následné schválenie Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia. Na základe hlasovania pravicových členov vlády je zreteľné, že oni už sociálne zabezpečenie nepotrebujú, pretože sa už sami sociálne dostatočne zabezpečili. Koho potom súčasná vláda zastupuje, keď odopiera miliónom občanov krajiny sociálne práva porovnateľné so sociálnymi právami občanov Európskej únie? Týmto postupom pravicoví predstavitelia vlády ohrozujú aj integráciu Slovenska do Európskej únie, čo je paradoxne v rozpore s ich prioritou.
SDSS odmieta účelové dezinterpretácie vicepremiéra Ivana Mikloša o nepotrebnosti schválenia Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia. Doterajší spôsob vedenia ekonomickej reformy vicepremiérom Miklošom vedie k ešte väčšimu roztváraniu sociálnych nožníc, obohacovaniu sa „horných desaťtisíc“ a ochudoňovaniu miliónov. Pravicoví predstavitelia vlády naďalej oberajú aj svojich voličov o sociálne práva. Tak ako pred desiatimi rokmi Ivan Mikloš viedol bujarú privatizáciu a občania mu to spočítali na kandidátke ODÚ-VPN, takisto to môžu občania spočítať aj kandidátke SDKÚ.
V prípade, že SDĽ na protest proti neschváleniu Európskeho zákonníka sociálneho zabezpečenia vystúpi z vládnej koalície, bude SDSS tento krok SDĽ akceptovať, pretože charakter štátu sa nakláňa k obrazu štátu súkromníkov, namiesto sociálneho štátu. Na tento princíp nakoniec doplatia z dlhodobého hľadiska všetci ľudia práce, ktorí nič nesprivatizovali.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
23.5. 2002, Bratislava

SDSS víta rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na PPS Detva
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) víta včerajšie rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici na vyhlásenie konkurzu na PPS Detva Holding. Po dlhodobom napätí, ktoré sprevádzalo definitívne zabránenie dražby strojného zariadenia PPS Detva Holding aj s prispením SDSS 19. apríla 2002, dúfame, že zamestnancom PPS Detva Holding budú vyplatené náhrady mzdy z garančného fondu. SDSS bude naďalej sledovať priebeh konkurzu a v prípade nevyhnutnosti je pripravená zasiahnuť v prospech ľudí práce.
V súvislosti s garančným fondom však vyvstávajú otázky využívania fondu zamestnancami ďalších skrachovaných podnikov. SDSS upozorňuje, že na Slovensku si zvykli niektoré „podnikateľské“ kruhy v záujme vlastných ziskov priviesť podniky do krachu a hodiť zodpovednosť za zamestnancov na štát. Preto je nevyhnutné pristúpiť k osobným postihom za krachy podnikov, ktoré zlým hospodárením zvyšujú nezamestnanosť na Slovensku. SDSS pripomína, že aj orgány Európskej únie upozornili, že nezamestnanosť môže sťažovať prístupový proces do EÚ, preto vyzývame vládu SR na uskutočňovanie nie krátkodobých, ale systémových riešení.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
11.5. 2002, Bratislava

Stanovisko zo zasadnutia Predsedníctva SDSS

Dubčekovskí sociálni demokrati žiadajú systémové opatrenia v strojárstve, zmenu právnej úpravy Garančného fondu a riešenie situácie v PPS Detva Holding

Predsedníctvo Sociálnodemokratickej strany Slovenska (P – SDSS) považuje za nevyhnutné uskutočniť systémové zmeny v strojárskom priemysle a vyriešenie vlastníckych vzťahov ako základného problému zvyšujúcej sa nezamestnanosti a kolapsu slovenského strojárstva. P -SDSS pre vyriešenie kauzy vytunelovaných Podpolianskych strojární (PPS) Detva Holding poverila poslanca SDSS a predsedu Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jaroslava Volfa vykonaním poslaneckého prieskumu na Ministerstve hospodárstva SR, ako aj DMD Holding a DMD FINN. SDSS sa domnieva, že rozvoj slovenského strojárstva brzdí špekulatívne skupovanie strojárskych firiem len za účelom obchodných transakcií a vyzýva vládu SR a Ministerstvo hospodárstva SR na zabránenie deštrukčného procesu v slovenskom strojárstve.
SDSS podporuje oprávnené požiadavky zamestnancov a odborárov PPS Detva Holding, ktorí včera pred budovou Ministerstva hospodárstva SR požadovali nevyplatené mzdy a potrestanie vinníkov. SDSS považuje aj za nevyhnutné zmeniť právnu úpravu využívania Garančného fondu pre zamestnancov krachujúcich podnikov, pretože možnosti vyplatenia miezd sú kvôli legislatívnym prekážkam nedostupné.
Keďže aj zásluhou SDSS sa podarilo zabrániť dražbe PPS Detva, považujeme za nevyhnutné urýchliť rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici o konkurze a pristúpenie k dlho sľubovanej reštrukturalizácii DMD Holding a získať tak absolútnu štátnu kontrolu nad DMD FINN a s podnikmi s ním vlastnícky previazanými, ako aj vytvorenie priaznivého podnikateľského prostredia pre vstup strategického investora do podniku. SDSS požaduje čo najrýchlejšie riešenie problémov zo strany vlády SR, aktívnejší prístup súdov, vytvorenie podmienok pre ozdravenie podniku, vyplatenie miezd zamestnancom, odhalenie finančných tokov, ktorými unikali peniaze z podniku a potrestanie tých, ktorí za celú situáciu nesú zodpovednosť.
Slovenské strojárstvo si pred vstupom do Európskej únie vyžaduje nové impulzy, v opačnom prípade sa Slovensko stane úplne závislé od strojárskych výrobkov zo zahraničia.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
10.5. 2002, Bratislava

Výzva SDSS vláde a jej ministrom na systémové riešenia
SDSS dnes zabránila dražbe PPS Detva
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) vyzýva vládu SR a ministra hospodárstva Ľubomíra Haracha na systémové riešenie situácie vo vytunelovaných podnikoch. SDSS dnes svojou aktivitou zablokovala dražbu strojného a hnuteľného zariadenia PPS Detva, čo by spôsobilo, že 1800 zamestancov by si nemohlo nárokovať úhradu nevyplatených miezd cez garančný fond.
Predseda výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jaroslav Volf v mene SDSS v tejto súvislosti vyjadruje poďakovanie riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eduardovi Kováčovi, ktorý prejavil sociálne cítenie so zamestnancami PPS Detva a počas konania dražby zaslal príslušnému exekútorskému úradu návrh na zastavenie exekúcie, čím sa vytvára priestor na rozhodnutie príslušného krajského súdu na vyhláseni konkurzu PPS Detva. SDSS však vyzýva ministra zdravotníctva Romana Kováča na komplexné riešenia problémov v zdravotníctve.
SDSS dnes priamo zabránila predaju zariadenia PPS Detva, ktoré má účtovnú hodnotu cca 250 miliónov Sk. V prvom kole sa neprihlásil žiadny záujemca na kúpu za odhadnutú, relatívne nízku, cenu 36 miliónov Sk a do druhého kola sa prihlásili dvaja záujemcovia, z toho jeden bol reálny s ochotou zaplatiť 25 miliónov Sk a druhý bol záujemcom na protest proti dražbe. Druhé kolo, kedy bola vyvolávacia cena 24 miliónov Sk bolo nakoniec zastavené na základe návrhu VšZP.
Pre podnik PPS Detva tak vytvára mopžnosť na vstup zahraničného investora, ktorý rozbehne výrobu, čo si však vyžaduje vytvorenie dobrého podnikateľského prostredia. SDSS však naďalej bude pozorne sledovať situáciu vo vytunelovaných podnikoch, ako sú okrem PPS Detva aj Barmiga Zlaté Moravce alebo Pratex Čadca.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
19.4. 2002, Bratislava

Výzva SDSS na zastavenie exekúcií
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) protestuje voči zajtrajšiemu ďalšiemu kolu dražby na majetok PPS Detva Holding v prospech VšZP. SDSS vyjadruje svoju solidaritu s okradnutými zamestnancami PPS Detva.
Predchádzajúcim exekúciám sa podarilo sústredeným tlakom zamestnancov, odborárov aj verejnosti zabrániť. Svoj diel na neúspechu dražby, ktorá by položila podnik definitívne na kolená a znemožnila vyplatenie miezd zamestnancom má aj Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS).
SDSS považuje uskutočnenie exekúcie za krok, ktorý nepomôže systémovému riešeniu situácie v zdravotníctve, ale hrubým spôsobom poškodí záujem štátu, regiónu Detvy, ktorý už teraz gniavi vysoká nezamestnanosť aj samotný podnik. Úžitok z tejto dražby môžu mať len ľudia, ktorí chcú lacno prísť k majetku. Verejne sa hovorí, že ide o záujem tých, ktorí sa podieľali na zlom fungovaní podniku a sú podozriví z jeho tunelovania.
Dnes sa poslanec za SDSS, predseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jaroslav Volf obrátil listom s výzvou na ministra zdravotníctva Romana Kováča a predsedu Správnej rady VšZP Martina Demeša, aby zabránili výkonu exekúcie do rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici o prípadnom vyhlásení konkurzu.
Len tak je možné zachovať podnik a zabezpečiť, viac ako 1500 zamestnancom PPS Detva Holding ich nevyplatené mzdy a šancu na ďalšie zamestnanie.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
18.4. 2002, Bratislava

Vyhlásenie SDSS k situácii vo vytunelovaných podnikoch

Sociálni demokrati prispeli k zabráneniu exekúcie v PPS Detva

Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) svojim tlakom prostredníctvom predsedu parlamentného Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jaroslava Volfa (SDSS) prispela k zastaveniu dnešnej exekúcie strojného zariadenia PPS Detva Holding, ktoré chcela vykonať Všeobecná zdravotná poisťovňa, čo by malo dopad na tisícku občanov krajiny. V zmysle uznesenia Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Národnej rady SR zaslal dnes predseda tohto výboru Jaroslav Volf (SDSS) urgentný list predsedom koaličných strán Mikulášovi Dzurindovi, Pavlovi Koncošovi, Bélovi Bugárovi, Pavlovi Hrušovskému a Pavlovi Hamžíkovi, v ktorom ich žiada o využitie svojho vplyvu na zabránenie exekúcii majetku v PPS Detva Holding. SDSS sa domnieva, že tento politický sústredný tlak pravdepodobne prispel k tomu, že dnešná exekúcia zo strany VšZP sa nekonala. Predseda SDSS Peter Baráth spoločne s predsedom parlamentného výboru Jaroslavom Volfom (SDSS) budú naďalej pozorne sledovať situáciu vo vytunelovaných podnikoch a v každom prípade sú pripravení použiť všetky dostupné zákonné prostriedky na zabránenie okrádania zamestnancov tunelovaných podnikov.
Z listu predsedu parlamentného výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie J. Volfa (SDSS) koaličným predsedom vyberáme: „Jediným východiskom, ktoré môže vytvoriť základné predpoklady pre následné nájdenie strategického investora pre ozdravenie podniku PPS Detva Holding, udržanie zamestnanosti a vyplatenie miezd z garančného fondu je čo najskoršie vyhlásenie konkurzu príslušným krajským súdom.
Skutočnosť, že pár dní pred očakávaným rozhodnutím konkurze sa má začať výkon exekúcie, nemôže byť v záujme VšZP, ktorú príjem z exekúcie môže len ťažko vyviesť z jej problémov, ani v záujme udržania podniku, ani v záujme jeho zamestnancov. Za touto snahou je možné tušiť úzke skupinové záujmy tých, ktorí chcú lacno získať majetok, vybrakovať najcennejšie časti podniku a vlastne ho odsúdiť na definitívny krach.“
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
12.4. 2002, Bratislava

Vyhlásenie k situácii v ilavskej nemocnici

SDSS vyzýva vládu na systémové riešenie v zdravotníctve

Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) vyzýva ministra zdravotníctva a vládu Slovenskej republiky na systémové riešenie situácie v zdravotníctve, ktorá sa postupne stáva neúnosnou, o čom svedčí prepúšťanie zamestnancov Nemocnice s poliklinikou v Ilave. Prípad tejto nemocnice nie je ojedinelý a na rozbitie sociálnej zdravotníckej politiky stále viac doplácajú dôchodcovia a sociálne najslabší. Slovensko nemôže byť štátom bez sociálnej siete, ktorá sa za vlády Mikuláša Dzurindu neustále trhá pod tlakom pravicových lobbistických skupín.
Sociálni demokrati protestujú proti torpédovaniu štátneho sociálneho systému, ktorý chcú pravicové kruhy a politická pravica pretvoriť na súkromný zárobkový sektor.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
11.4. 2002, Bratislava

Pozrite, ako to s ilavskou nemocnicou dopadlo po 12 rokoch, okres Ilava s Dubnicou n/V a Novou Dubnicou prišiel o kvalitnú nemocnicu prakticky:

 

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/305900-do-ilavskej-nemocnice-uz-zachranky-pacientov-nevozia/

http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/306145-kriza-v-ilave-sposobila-tazkosti-v-dalsich-dvoch-nemocniciach/

 

http://www.ta3.com/clanok/1035555/interne-oddelenie-v-ilavskej-nemocnici-funguje-od-konca-minuleho-roka-v-obmedzenom-rezime.html

 

http://povazska.sme.sk/c/6896660/v-ilavskej-nemocnici-konci-porodnica-gynekologia-aj-novorodenecke.html

 

http://udalosti.noviny.sk/politika/05-06-2012/zdravotne-sestry-v-ciernom-strajk-v-nemocnici-v-ilave.html

 

 

Stanovisko SDSS k situácii vo vytunelovaných podnikoch
Sociálni demokrati budú hľadať riešenie pre zamestnancom vytunelovaných podnikov
Sociálnodemokratická strana Slovenska (SDSS) vníma situáciu zamestnancov Podpolianskych strojární (PPS) Detva, rovnako aj zamestnancov v už dlhodobo verejnosti známych podnikov Pratex Čadca a Barmiga Zlaté Moravce ako kritickú, v niektorých prípadoch dokonca ako tragickú.
SDSS k problémom vytunelovaných skrachovaných podnikov dlhujúcim svojim zamestnancom platy a odstupné bude v najbližších dňoch iniciovať prostredníctvom svojho poslanca Národnej rady SR a predsedu parlamentného výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Jaroslava Volfa rokovanie troch parlamentných výborov – výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a pôdnikanie, výboru pre sociálne veci a bývanie a ústavnoprávneho výboru.
Sociálni demokrati budú hľadať aj v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR účinné opatrenia na zabránenie ďalšieho tunelovania podnikov, na vyjasnenie vlastníckych vzťahov, naštartovanie ich rozvoja a vyplatenie miezd a odstupného, ktoré protiprávne dlhujú vlastníci podnikov voči zamestnancom.
Predseda SDSS Peter Baráth a predseda parlamentného hospodárskeho výboru Jaroslav Volf (SDSS) bude o ťaživej situácii rokovať so zástupcami bývalých zamestnancov podniku Barmiga Zlaté Moravce už v utorok 2. apríla 2002 a v PPS Detva v pondelok 8. apríla 2002 spoločne s predstaviteľmi OZ KOVO.
…….
Rastislav Blaško, podpredseda SDSS

…….
29.3. 2002, Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na čo a komu slúži manipulatívny portál humanisti. sk?

22.07.2017

Portál humanisti.sk použil citát Rastislava Blaška na FB, aby vyzval Mariána Tkáča na odstúpenie z postu predsedu Matice Slovenskej? V koho hlave sa zjavila táto myšlienka? Načo majú slúžiť viac »

Hliadky vo vlakoch? Kamerový monitoring v autobusoch?

13.07.2017

Doteraz som pociťoval veľkú rezervovanosť voči hliadkam v zelených tričkách istej politickej strany, ktorá v rizikových úsekoch železníc nahrádza to, čo má robiť štát, štátna polícia viac »

Do Európskeho parlamentu treba (aj) zvoliť nezávislých kandidátov

26.02.2014

OZ Spoločnosť práv občanov navrhuje na poslanca Európskeho parlamentu predsedu združenia PhDr. Rastislava Blaška Občianske združenie Spoločnosť práv občanov (OZ SPO) má záujem zúčastniť viac »

Antonio Guterres

António Guterres si myslí, že nemá právomoc začať vyšetrovanie Chášakdžího smrti

18.01.2019 22:34

Mandát by mu mohla udeliť len Bezpečnostná rada OSN a za istých okolností aj Valné zhromaždenie OSN.

Euro, peniaze, ekonomika, graf

Vzájomný obchod Slovenska s Nemeckom dosahuje 27 miliárd eur

18.01.2019 22:07

Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú s Nemeckom aktívnu obchodnú bilanciu.

Tijuana, Mexiko, hranice, migranti, karavána

Karavána migrantov z Hondurasu vstúpila na mexické územie

18.01.2019 21:42

Takzvaná Karavána migrantov opustila Honduras v pondelok s cieľom dostať sa do tisíce kilometrov vzdialených Spojených štátov.

pawel adamowicz, pohreb, útok

Desaťtisíce ľudí si v smútočnom sprievode uctili zavraždeného starostu

18.01.2019 20:14

Na jeho sobotňajšom pohrebe sa očakáva účasť predsedu Európskej rady Donalda Tuska.

Rastislav Blaško

ZÁKON. PORIADOK. SPRAVODLIVOSŤ. SOLIDARITA. STATOČNOSŤ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 14
Celková čítanosť: 37384x
Priemerná čítanosť článkov: 2670x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy