Založ si blog

Na čo a komu slúži manipulatívny portál humanisti. sk?

Portál humanisti.sk použil citát Rastislava Blaška na FB, aby vyzval Mariána Tkáča na odstúpenie z postu predsedu Matice Slovenskej? V koho hlave sa zjavila táto myšlienka? Načo majú slúžiť takéto mediálne manipulácie? Čo sa za tým skutočne skrýva?

Zaslané na e-mail: redakcia@humanisti.sk dňa 22.7. 2017 o 17:42 hod.
1Dobrý deň.

Touto cestou žiadam o okamžité odstránenie článku
http://www.humanisti.sk/view.php?nazevclanku=vyzva-na-odstupenie-predsedu-matice-slovenskej&cisloclanku=2017070039
z vášho portálu www.humanisti.sk.

Tento manipulatívny a pravdu skresľujúci článok hrubo zasahuje do mojich osobnostných práv, napĺňa skutkovú podstatu trestného činu ohovárania podľa §373 odst. 1 Trestného zákonníka. Týmto článkom bola zámerne poškodena dobrá povesť môjho mena, ktorú mi zaručuje Ústava Slovenskej republiky podľa článku 19 odst. 1.

Označovať moju osobu ako fašistu na základe príspevku na FB, v ktorom som sa postavil na obranu národných slovenských symbolov, je hrubým pošpinením mojej osoby a môjho mena.

Môj príspevok na FB:
„V snahe globálnych elít o islamizáciu Európy stojí v ceste symbol – slovenský dvojkríž, ktorý v sebe nesie tak katolicizmus ako aj pravoslávie. A tento slovenský dvojkríž na našich národných slovenských vlajkách sa nesmie už vraj nikde UKAZOVAŤ v západnej poloislamskej západnej Európe !!! Už sme také raz zažili za čias Novotného v 60. roku, tiež nám vládli chazari pod rúškom komunizmu. Slovenský dvojkríž je symbol, slovenské trojvršie je symbol, naša bielo-modro-červená trikolóra je symbol – a my tie symboly musíme chrániť, LEBO. Lebo nemáš symboly, nemáš krajinu, nemáš hranice, nemáš vlasť, nemáš práva. Nemáš práva, chápete to konečne? Ak nemáš práva, nie si človek. Ak nie si človek, tak potom čo si? Otrok, či stroj? Preto musíme bojovať na predných líniách boja za záchranu nášho národa. A predná línia sú športovci, naše vlajky, naše symboly. Útoky prebiehajú zvonka i zvnútra. Koordinovane, i náhodne. A teraz odkaz tým na druhej strane: my nebudeme nikoho obmedzovať, ale ani nás neobmedzujte. Ak na nás siahnete, na naše symboly, na našu zem, na našu krajinu, na naše deti a ženy, nebudete nás spoznávať. Pôjdeme do krajností v mene nášho národa, našich symbolov, našej budúcnosti. Ale potom vedzte, nebudeme sa už len brániť. Nebudeme sa potom už len brániť, nezabúdajte na to. Slovania sú silní a prežijú.“

 

Chcem vám pripomenúť, že som bol v období 1992 – 2005 členom Sociálnodemokratickej strany Slovenska, prešiel som všetkými funkciami od mestskej organizácie po centrálnu úroveň: predseda mestského výboru, predseda okresného výboru, predseda krajského výboru, dlhoročný člen Ústrednej rady i predsedníctva ÚR SDSS, a hovorca a podpredseda SDSS.
Bol som dlhoročným členom Sociálnodemokratickej mládeže Slovenska. Práve ja som za tieto dve organizácie formuloval výzvy a texty proti fašizmu, proti reálnemu vojnovému i povojnovému fašizmu. Zároveň som formuloval texty na obranu Slovenska, najmä pri fašistických a šovinistických atakoch na zrušenie Benešových dekrétov, ktoré aj dnes sa opätovne snažia otvárať šovinisti.

Okrem toho chcem zdôrazniť, že som aj členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Nesiem odkaz po svojom starom otcovi, ktorý sa zúčastnil Slovenského národného povstania a trvalé fyzické následky (poškodenie nohy po míne a následná amputácia nohy) z bojov mu zostali naveky a ja som sa ako vnuk s nimi dennodenne stretával, s jeho nekončiacimi bolesťami a trápeniami.

Vy mňa obviňujete z fašizmu? Mňa, dediča bojovníka proti fašizmu, účastníka bojov SNP? Mňa dlhoročného funkcionára stredoľavej sociálnodemokratickej strany? Mňa, člena SZPB? A autor príspevku vie vôbec, čo je fašizmus? Vie, čo je dnes globálny fašizmus?

Problém je aj v tom, že v súčasnosti sú za fašistov vyhlasovaní ľudia formou ohovárania a očierňovania, ktorí sú skutočnými antifašistami. A robia to ľudia, ktorí to robia v mene globálnych fašistov na zakrytie ich skutočného globálneho fašizmu.
Rovnako považujem za slaboduché, aby tento môj príspevok bol popudom na výzvu predsedovi Matice Slovenskej Mariána Tkáča na jeho odstúpenie, ktorý tento môj citát zdieľal od inej pisateľky na svojom profile na Facebooku. Považujem to za hrubú manipuláciu, ktorej sa nevyrovnal ani Goebbels.
A čo sa týka chemtrails, kde ma pisateľ článku nakriatol, že verím konšpirácii nazývanej „chemtrails“. Pisateľ ma opäť hrubo krivo obvinil a ohovára, pretože mojím cieľom je vyvolať verejnú diskusiu o tom, či chemtrails sú mýtus alebo skutočnosť, pretože istú časť populácie táto téma zaujíma a chcú poznať PRAVDU, rovnako tak aj ja. Či je to konšpirácia, alebo nie, je potrebné preskúmať so všetkou vážnosťou.

Preto vás žiadam o okamžité stiahnutie článku s publikovaním ospravedlnenia mojej osobe. V prípade, že sa tak nestane do 48 hodín, podám trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR a po porade s právnikom súdnou cestou budem vymáhať nemajetkovú ujmu v peniazoch, keďže tento článok si doteraz prečítalo 900 čitateľov a na základe tohto článku sa vytvára o mojej osobe nepravdivá verejná mienka a má vplyv na moje verejné pôsobenie, zvlášť v súčasnej dobe, keď kandidujem na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

PhDr. Mgr. Rastislav Blaško

Celý článok tu:

Výzva na odstúpenie predsedu Matice slovenskej
Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč podporuje xenofóbne a šovinistické názory

Marián Tkáč uverejnil 11. júla 2017 o 11.57 h na svojom účte v sociálnej sieti Facebook xenofóbny text. Xenofóbia je nedôvera, až chorobný strach zo všetkého neznámeho, cudzieho, najmä v súčasnosti strach z cudzincov, a nenávisť voči nim. V texte, ktorý propaguje, sa však prejavuje aj šovinizmus. Šovinizmus je krajný nacionalizmus sprevádzaný nenávisťou k iným národom.

Bolo to takto.

Rastislav Blaško, ktorý sa uchádza o funkciu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017, napísal 9. júla 2017 príspevok, ktorý bol akousi reakciou na príspevok Emílie Blážovej z 9. júla 2017. Emília Blážová napísala kritickú poznámku k tomu, že slovenský chodec Matej Tóth nebude štartovať na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne, lebo sa zistili akési nezrovnalosti v jeho biologickom pase. Rastislav Blaško reagoval:

„V snahe globálnych elít o islamizáciu Európy stojí v ceste symbol – slovenský dvojkríž, ktorý v sebe nesie tak katolicizmus ako aj pravoslávie. A tento slovenský dvojkríž na našich národných slovenských vlajkách sa nesmie už vraj nikde UKAZOVAŤ v západnej poloislamskej západnej Európe !!! Už sme také raz zažili za čias Novotného v 60. roku, tiež nám vládli chazari pod rúškom komunizmu. Slovenský dvojkríž je symbol, slovenské trojvršie je symbol, naša bielo-modro-červená trikolóra je symbol – a my tie symboly musíme chrániť, LEBO. Lebo nemáš symboly, nemáš krajinu, nemáš hranice, nemáš vlasť, nemáš práva. Nemáš práva, chápete to konečne? Ak nemáš práva, nie si človek. Ak nie si človek, tak potom čo si? Otrok, či stroj? Preto musíme bojovať na predných líniách boja za záchranu nášho národa. A predná línia sú športovci, naše vlajky, naše symboly. Útoky prebiehajú zvonka i zvnútra. Koordinovane, i náhodne. A teraz odkaz tým na druhej strane: my nebudeme nikoho obmedzovať, ale ani nás neobmedzujte. Ak na nás siahnete, na naše symboly, na našu zem, na našu krajinu, na naše deti a ženy, nebudete nás spoznávať. Pôjdeme do krajností v mene nášho národa, našich symbolov, našej budúcnosti. Ale potom vedzte, nebudeme sa už len brániť. Nebudeme sa potom už len brániť, nezabúdajte na to. Slovania sú silní a prežijú.“ (Sic!)

 

2
Môj rozbor.

Rastislav Blaško: „V snahe globálnych elít o islamizáciu Európy…“ Koho tým myslí? Merkelovú? Nemenuje, pretože znakom konšpiračných bludov je nehovoriť konkrétne. Inak sa by autor konšpirácie pohodlne usvedčil z klamstva. Nepoznám nikoho z tzv. globálnej elity (predpokladám štátnikov), ktorí by vyslovene čosi tvrdili o tom, že im „stojí v ceste symbol – slovenský dvojkríž“. Toto je blud, ktorým trpí Rastislav Blaško.

Druhý veľký blud od Rastislava Blaška: „Už sme také raz zažili za čias Novotného v 60. roku, tiež nám vládli chazari pod rúškom komunizmu.“

Tiež nám vládli chazari? Vie vôbec Rastislav Blaško, aké nezmysly trepe?emotikon

Chazari sú dávno zaniknutý národ. Chazarskú ríšu zničil v roku 965 kyjevský knieža Sviatoslav Igorevič. Práve vierozvestcovia svätý Cyril a Metod, ktorých si pripomíname aj štátnym sviatkom, sa v rokoch 861 až 862 neúspešne snažili Chazarov získať pre kresťanstvo. Za vlády abbásovského kalifa Hárúna ar-Rašída (786 – 809) začali Chazari nový boj proti arabskej nadvláde. Veľa z nich konvertovalo na judaizmus, ktorý sa potom stal štátnym náboženstvom. Chazari boli jediným nehebrejským etnikom, ktoré hromadne prijalo židovské vyznanie.

Myslím, že tu je ten xenofóbny a šovinistický problém u Rastislava Blaška. Dnešní fašisti totiž používajú slovo „Chazar“ na označenie Židov. Keď fašista kdekoľvek spomenie Chazarov, nemyslí na zaniknutú Chazarskú ríšu, na pôvodných Chazarov, ale na Židov. Fašisti sa týmto spôsobom chránia pred možným zákonným trestom, keby ich chceli obžalovať z protižidovskej propagácie, napríklad pri snahe dehonestovať fakty o masovom vyhladzovaní Židov počas 2. svetovej vojny (tzv. holokaust). A typickým znakom fašistov je antikomunizmus. Čudujem sa, že Rastislav Blaško má taký názor. Podľahol fašistickej propagande. A nie je jediný. Fašisti na Slovensku rastú lepšie ako huby po daždi.

Príspevok Rastislava Blaška sa musel veľmi páčiť fanúšičke (a možno aj členke, to neviem v tejto chvíli) politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, pretože 9. júla 2017 príspevok od Rastislava Blaška celý skopírovala, aby si jeho nenávistný komentár všimlo viac ľudí.

A uspela až tak, že príspevok od Rastislava Blaška zaujal aj predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča.

To sa nehanbí Marián Tkáč uverejňovať fašistické texty? S týmto fašistickým textom sa totiž predseda Matice slovenskej stotožnil. 11. júla 2017 napísal:

„Ako predseda Matice tie tlaky proti slovenským symbolom a tradíciam pociťujem neustále. Preto potrebujeme slušne ale rázne stáť na svojom, nebat sa, nekradnut a nedat sa okrádat“ (Sic!)
Prečo mlčia členovia Matice slovenskej? Prečo mlčia poslanci Národnej rady Slovenskej republiky? Lebo poslanci schvaľujú štátny rozpočet. A Matica slovenská ako verejnoprávna ustanovizeň získava každý rok dotácie zo štátneho rozpočtu. Približne 1 500 000 eur.

Takže sa to týka aj daňových poplatníkov. Prečo mlčíte? Mnoho daňovníkov nadáva na nehospodárne nakladanie s peniazmi získanými z daní. To vám nevadí, že predseda Matice slovenskej propaguje takéto texty? Kotlebistov pochopím, že takéto texty schvaľujú. Od nich ani nečakám snahu vyzývať členov Matice slovenskej, aby postupovali v zmysle stanov Matice slovenskej, a nejako konali. Neviem, možno by stačilo napomenutie, pokarhanie, predsedu Matice slovenskej. Ale vyjadrím svoj názor. Som za to, aby Marián Tkáč bol odvolaný z funkcie predsedu Matice slovenskej. V prípade, že by sa z jeho strany takáto nechutná propaganda opakovala, navrhol by som vylúčenie Mariána Tkáča z Matice slovenskej.

Marián Tkáč ako predseda Matice slovenskej dehonestuje svojím konaním Maticu slovenskú. Propagáciou fašistických názorov Marián Tkáč poškodzuje povesť Matice slovenskej.

Mne by stačilo, keby Marián Tkáč si vysypal popol na hlavu, a kajal sa. Stačilo by mi verejné ospravedlnenie, že v amoku, v záchvate, v horlivosti, v hneve, v posadnutosti (nech si vyberie, čo považuje za najbližšie jeho charakteru), neuvedomujúc si následky, klikol na príspevok od Emílie Blážovej, čím sa jej príspevok zobrazil aj na jeho účte v sociálnej sieti Facebook.

Keď sa nebude nič diať, uspokojím sa aj so zrušením Matice slovenskej. Aspoň zanikne funkcia predsedu Matice slovenskej, a občania Slovenskej republiky sa nebudú musieť hanbiť za fašistickú propagáciu. Veď, keď to bude propagovať iba občan (nie už predseda Matice slovenskej) Marián Tkáč, tak jeho fantazmagória zanikne medzi toľkými fašistickými názormi, ktoré sa v čoraz väčšej miere objavujú na internete. S tým sa však musia občania Slovenskej republiky vysporiadať napríklad vo voľbách, keď nedajú svoj volebný hlas fašistom!

V roku 2015 získala Matica slovenská od štátu dotáciu vo výške 1 596 088,52 eur. Zdroj: Matica slovenská – Účtovná závierka 2015.

Stiahni súborMatica slovenská – Účtovná závierka 2015 (súbor je vo formáte PDF a má 1,13 MB).

Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 – schválený NR SR.

Príloha: Hlavná kniha – 23. 1. 2017, [pdf, 4 370 kB].

Stiahni súborRozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 – schválený NR SR (súbor je vo formáte PDF a má 4,26 MB).

Vážení členovia Matice slovenskej!

Máte stanovy, a postupovať by ste mali v zmysle stanov.

V stanovách sa píše:

„Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. Pôsobí ako národnoprospešná, nezávislá, nadstranícka, nadkonfesijná, nadrezortná národná a kultúrna ustanovizeň.“

„Matica slovenská chce neformálne prehlbovať u svojich členov prirodzený pozitívny vzťah k svojej vlasti, domovine svojich predkov, a tak upevňovať národnú hrdosť a vlastenectvo.“
A predseda Matice slovenskej neformálne prehlbuje fašistickú ideológiu. Propagáciou nezmyslov a bludov chce u svojich členov prehlbovať vzťah k vlasti, a budovať národnú hrdosť a vlastenectvo?

„Členstvo v Matici slovenskej zaniká:
a) vystúpením,
b) zrušením pre poškodzovanie dobrého mena Matice slovenskej,
c) zrušením pre porušenie stanov Matice slovenskej…“
Členovia Matice slovenskej! Predseda Matice slovenskej podľa vás poškodil alebo nepoškodil dobré meno Matice slovenskej, keď na svojom účte propaguje fašistické bludy? Porušil stanovy? Alebo podľa stanov môže predseda Matice slovenskej propagovať fašizmus? Rozhodnite sa!

„1. Orgánmi Matice slovenskej sú:
a) valné zhromaždenie,
b) výbor,
c) predseda,
d) dozorný výbor.

2. Orgány Matice slovenskej sa zakladajú voľbou, ktorá prebieha priamym a tajným hlasovaním. Základným princípom ich činnosti je kolektívne rozhodovanie na demokratickom princípe.“
Konajte! Nemlčte!

„1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Matice slovenskej, ktorý rozhoduje o jej smerovaní v súlade s poslaním a úlohami Matice slovenskej zverenými jej štátom, ako aj s úlohami vyplývajúcimi z jej historického poslania.

2. Valné zhromaždenie:
a) volí a odvoláva v priamych a tajných voľbách predsedu, členov výboru, predsedu dozorného výboru a členov dozorného výboru…“
Ide o tajnú voľbu, nemáte sa čoho obávať.

Marián Tkáč má medzi „priateľmi“ napríklad Tibora Eliota Rostasa, známeho konšpirátora zo stránky Zem a Vek. Je tam aj: Marián Magát, ktorý kandidoval do NR SR s poradovým číslom 88 na hlasovacom lístku za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. (To nie je náhoda, že chcel mať číslo 88, ktoré pre fašistov znamená pozdrav Heil Hitler! Číslo 88 je symbolom akronymu HH, Heil Hitler, a zhruba to znamená Sláva Hitlerovi.) Pozri: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016. Alebo Róbert Švec z prípravného výboru novoznikajúceho politického hnutia s názvom Slovenské Hnutie Obrody.

Rastislav Blaško verí konšpirácii nazývanej „chemtrails“!

24. júna 2017 napísal náboženské perly:

„Ježiš bol rodu Slovanského.“

„Slovania sú Bohom vyvolený rod.“
Rastislav Blaško odvážne konkuruje Marekovi Balážovi, ktorý tvrdí, že Mária, Matka Božia, Bohorodička, bola Rómka.emotikon

21. júna 2017 sa Rastislav Blaško pochválil článkom, v ktorom o ňom píšu, že je exot.

„Pre tých, ktorí ste si to ešte neprečítali a čítajte pozorne, zvlášť odstavec o Slovanoch a potom článok zdieľajte, ale z originálneho linku: Najuletenejší kandidát na župana? V Bratislave chce vládnuť exot, ktorý straší čipmi a nadľuďmi

Originálne texty hľadajte na tejto stránke: www.facebook.com/Blasko.Rastislav
15. januára 2017 uverejnil video príspevok.

Archív:

Marián Tkáč: príspevok v sieti Facebook (11. 7. 2017)

Marián Tkáč (časový detail: 11. 7. 2017 o 11.57 h)

Emília Blážová (časový detail: 9. 7. 2017 o 13.00 h)

Emília BlážováEmília Blážová (príspevok od Rastislava Blaška)
Emília Blážová (v pozadí vlajka strany Kotleba…)Marián Tkáč a jeho „priatelia“Kotleba – Ľudová strana Naše SlovenskoSlovenské Hnutie Obrody

Rastislav Blaško (chemtrails)Rastislav Blaško (chemtrails)
Rastislav Blaško – Mám sa hanbiť za svoju farbu kože?

Rastislav Blaško: „Ježiš bol rodu Slovanského.“ (Sic!)

Exot Rastislav BlaškoRastislav Blaško chce byť župan
Dotácie zo štátneho rozpočtu pre Maticu slovenskú
Chcete sa vyjadriť? Využite diskusné fórum.

Ján Parada
laik s celoživotným vzdelávaním
Čerpané z:
vlastný zdroj
Ján Parada, 17. 07. 2017 | Prečítané: 894 |

Hliadky vo vlakoch? Kamerový monitoring v autobusoch?

13.07.2017

Doteraz som pociťoval veľkú rezervovanosť voči hliadkam v zelených tričkách istej politickej strany, ktorá v rizikových úsekoch železníc nahrádza to, čo má robiť štát, štátna polícia viac »

Časy, keď som bol podpredsedom SDSS. . .

11.03.2014

Pri jednej komunikácii na sociálnej sieti mi jeden diskutér pripomenul, že som sa kedysi angažoval za istú stranu. Tak som mu pripomenul, že to bola Sociálnodemokratická strana Slovenska, do ktorej viac »

Do Európskeho parlamentu treba (aj) zvoliť nezávislých kandidátov

26.02.2014

OZ Spoločnosť práv občanov navrhuje na poslanca Európskeho parlamentu predsedu združenia PhDr. Rastislava Blaška Občianske združenie Spoločnosť práv občanov (OZ SPO) má záujem zúčastniť viac »

katarína heneková, rastislav henek

V Púchove sa v primátorskom kresle vystriedali manželia

10.12.2018 17:18

Novú primátorku na kandidatúru nahovoril manžel, pretože - ako hovorí - kam čert nemôže, pošle ženu.

petro porošenko

Porošenko rozhodol o ukončení hlavnej ukrajinsko-ruskej zmluvy

10.12.2018 16:57

Ukrajina sa bude podľa prezidenta usilovať o to, aby do ústavy štátu bolo vtelené úsilie o vstup do NATO.

Trezor

Úrad zaevidoval žiadosť ohľadne zaistených zvukových nahrávok

10.12.2018 16:34

Podľa informácií ide o použitie, respektíve nepoužitie záznamov, ktoré boli údajne zaistené v Kočnerovom trezore.

polícia, policajt, slovensko, kotešová

Polícia obvinila mužov, ktorý okradli a uniesli mladíka

10.12.2018 15:57

Obvinení ho mali vláčiť po bankomatoch a zavrieť na chate.

Rastislav Blaško

ZÁKON. PORIADOK. SPRAVODLIVOSŤ. SOLIDARITA. STATOČNOSŤ.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 14
Celková čítanosť: 37155x
Priemerná čítanosť článkov: 2654x

Autor blogu

Kategórie

Odkazy